Rotary Mainų Programos / Rotary Exchange Programs D1462

Apie mus / About Us » Draugystės mainai / Friendship Exchange

Rotary Draugystės mainai (Friendship Exchange)

 
Rotary draugystės mainai (ang. Rotary Friendship Exchange) – tarptautinių mainų programa, skirta Rotary klubų nariams, jų šeimoms bei draugams. Programa leidžia Rotariečiams pažinti kitas šalis ir jų kultūras kartu su vietiniais Rotary draugais iš viso pasaulio. Mainų programos dalyviai programoje gali dalyvauti individualiai, poromis, šeimomis ar grupėmis.
 
 

Mainų sritys

  • Kultūriniai mainai. Mainai, apimantys šalies ar regiono kultūrinį pažinimą, įskaitant maisto kultūrą, kalbą, istoriją, žmonių gyvenimo būdą ir pan.
  • Profesiniai mainai. Mainai, apimantys specifinių mainų dalyvių identifikuotų profesinių interesų sričių pažinimą užsienio šalyje ar regione.
  • Tarnystės projektų mainai. Mainai, apimantys galimybes sudalyvauti socialinių projektų įgyvendinime užsienio šalyje ar regione.

Finansavimas

Mainų programa yra visiškai finansuojama pačių programos dalyvių. Išvykstantys mainų dalyviai įsipareigoja priimti ir suorganizuoti mainų programą Lietuvoje atvykstančiai mainų dalyvių grupei.

Paraiška mainams

Kvietimais susidomėję Rotariečiai kviečiami informuoti Rotary Draugystės Mainų koordinatorių apie ketinimą dalyvauti mainuose. Apsisprendę dalyvauti mainuose dalyviai turi:
 

Mainų trukmė ir turinys

Visos mainų detalės, tokios kaip vizito datos, trukmė, konkretus dalyvių skaičius, mainų programa, yra derinamos individualiai kiekvienų mainų metu.

Grįžę iš mainų dalyviai turi pateikti mainų vertinimą apygardai bei Rotary International, pagal poreikį pristatyti mainų patirtis apygardos renginiuose, kituose informacijos šaltiniuose.

Mainų nauda

Mainai leidžia užmegzti ilgalaikius santykius tarp Rotary klubų ir apygardų, išvykstantys ir svečius priimantys klubai dažnai tampa klubais–dvyniais, randa partnerius globalioms dotacijoms bei projektų įgyvendinimui.

Kvietimai mainams

Kvietimai Rotary Draugystės mainams iš galimų užsienio partnerių nuolat skelbiami mūsų interneto svetainėje ir siunčiami e-paštu informacijai Rotary klubų prezidentams.
Rotary klubų nariai, norintys išvykti į konkrečią šalį pagal šią mainų programą taip pat gali kreiptis tiesiai į Apygardos Rotary Draugystės mainų koordinatorių, kuris padės užmegzti reikalingus kontaktus mainams.

Nuorodos

Daugiau apie Rotary Draugystės mainus:

https://www.rotary.org/en/our-programs/friendship-exchange 

Lietuvos apygardos 1462 vaidmuo įgyvendinant Friendship Exchange programą

Lietuvos apygarda 1462 koordinuoja mainų programą apygardos lygiu, skelbia kvietimus mainams, gautus iš kitų apygardų, padeda išvykstantiems mainų dalyviams pasirengti Lietuvos apygardos pristatymui mainų metu, pagal poreikį suteikia reprezentacinę medžiagą, taip pat dalyvauja atvykstančios mainų grupės sutikime.

Mainų organizavimo eiga

Rotary Friendship Exchange koordinatorės kontaktai 

Živilė Savickaitė
Rotary Friendship Exchange koordinatorė D1462 / District 1462 Rotary Friendship Exchange coordinator

Vilniaus Rotary Klubas Vytis
rotary.1462.friendship@youthexchange.lt